fbpx

Alp Anaokulu

Özel Alp Anaokulu

Okulumuzda Yaşam

Okulumuzda çocuğunuzun fiziksel ve zihinsel gelişimine ve yaş grubuna uygun etkinlikler gerçekleştirilir. Bu yöntemler ile çocuklarımızın zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimleri olumlu yönde desteklenir. Okulumuzun eğitim programı içinde bulunan etkinlikler, çocuğun yaratıcılığı, küçük ve büyük kaslarının, estetik duygusunun gelişmesini sağlayan sanatsal çalışmalardan oluşur. (Boyama, oyun hamuruyla oynama, farklı malzemelerle yeni ürünler yapabilme, resim, müzik, ebru, seramik, boyama, vb. etkinlikleri)Masallar, öyküler, drama etkinlikleri, oyun ve oyuncak yolu ile kavramları tanıma,   farklılıkları ayırt etme çalışmaları ile zihinsel gelişim ve dili kullanma becerisi arttırılır. Paylaşma, yardımlaşma, öz bakım becerileri, grup etkinlikleri içinde yaşayarak öğretilir ve psiko-sosyal gelişimleri sağlanır.

Rutin Etkinlikler;

Her gün aynı biçimde tekrarlanan ve günlük etkinlik programlarının temelini oluşturan, okula geliş, toplanma, temizlik, tuvalet, kahvaltı, uyku, dinlenme gibi etkinliklerdir. Rutin etkinliklerle çocuklara düzenli olma, zamanında iş görme, temizlik kurallarına uyma, sağlıklı beslenme, görgü kurallarını uyku ve dinlenme gereksinimlerini karşılama gibi davranışların kazandırılması amaçlanmaktadır.

Serbest Zaman Etkinliği;

Çocuklar serbest zaman etkinliği sırasında, kendi isteklerine ve ilgilerine göre kendi seçtikleri arkadaşlarıyla bir etkinliğe yöneldiği zaman, yetişkin baskısı hissetmeden rahat ve özgür bir ortamda daha yaratıcı olurlar. Çocuğun hayal gücünün ve yaratıcılığının geliştiği, küçük kas gelişiminin desteklendiği, el-göz koordinasyonunun geliştiği, özgün bir ürün çıkardığında kendisine olan güveninin pekiştiği bir ortamdır. Serbest zaman etkinlikleri, ilgi köşesi etkinlikleri ve sanat etkinliklerinden oluşur. Okul öncesi sınıflarında bulunan ilgi köşeleri, kitap, evcilik, fen-doğa, kukla ve müzik köşeleridir. Ayrıca çocuklara kazandırılacak amaç ve kazanımlara göre geçici ilgi köşeleri de hazırlanabilir. İlgi Köşeleri; çocukların hayal güçleri ve yaratıcılıklarının gelişmesi, deneme-yanılma ile geleceğe hazırlanmaları açısından önem taşımaktadır.

 Türkçe-Dil Etkinliği;

Çocuğun dil gelişimine yardımcı olan duygu ve düşüncelerini rahat ifade etmesine olanak sağlayan, özgün hikâye, şiir, tekerleme üreterek yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirdikleri, yeni kelimeler öğrenerek kelime dağarcığını geliştirdikleri bir etkinliktir.

 Müzik Etkinliği;

Okul öncesi dönemde müzik etkinlikleri, çocukların dil gelişimleri üzerinde etkilidir ve ritme karşı duyarlılık geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, çocukların kendilerini ifade etmelerine yardım ederek sosyal uyum kazanmalarında önemli rol oynar, onlara güven ve başarı duygusu kazandırır.

 Oyun Etkinliği;

Okul öncesi dönemde çocuğun en ciddi işi oyundur. Oyun; çocuğun keşfetme, öğrenme ve kendini ifade etme aracıdır. Bu nedenle, özellikle okul öncesi eğitimde oyun ve eğitimi bir bütün olarak düşünmekteyiz. Eğitim programlarının çocuk açısından daha yararlı olabilmesi için oyunu önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Çocuğun kaslarını geliştirme fırsatı bulduğu, birikmiş enerjisini harcadığı, çevresindeki nesneleri tanıdığı, bazı kavramları kazandığı bir etkinliktir. Oyun etkinliği kişilik gelişiminde ve sosyalleşmesinde önemli bir rol oynar. Amacımız çocuğa çaba harcamayı, başladığı bir işi bitirmeyi ve bundan zevk almayı öğretmektir.

 Fen ve Doğa Çalışmaları;

 Çocukların belli bir obje ve uyarıcı üzerinde dikkatlerini toplayabilmelerine kendisini ve çevresini algılayabilmelerine, olaylar ve nesneler arasında ilişki kurabilmelerine, akıl yürütebilmelerine, problem çözebilme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olan bir etkinliktir.

 Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmaları;

İçeriğinde çizgi çalışmaları, kavram çalışmaları, tek basamaklı sayılarla çalışmalar yer almaktadır. Çocukların ilkokula hazırlanmasında, kalem kullanma, küçük kaslarını geliştirme, el-göz koordinasyonunu geliştirme, kavram gelişimine yardımcı olmaya yönelik bu etkinlikler aracılığıyla çocuklardaki yaratıcılık duygusu gelişirken aynı zamanda da bilişsel ve sosyal-duygusal alanlardaki yeteneklerinin gelişimi desteklenir.

Beslenme Dostu Okul: Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütülen Beslenme Dostu Okul Projesi ile öğrencilerimizin sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam koşullarına teşvik edilmesi, okullarda sağlıklı beslenme, obezitenin önlenmesi ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir.

Sınıf İçi Uygulamalar

1- Göster – Anlat Etkinliği: Göster anlat etkinliğimizin temel amacı öğrencilerimize kendini arkadaşlarının karşısında ifade etme ortamı hazırlamak, sözel ve sosyal becerilerinin gelişmesini sağlamak. Bu ortamı hazırlarken de onların bir materyalden yararlanmalarına fırsat verilir. Bu materyal sınıfın tema etkinliği üzerine ilişkilendirilmiş ya da belirlenmiş bir projeyi destekler nitelikte olabilir. Ya da bunların hiçbiri değil tamamen hayatın içinden bir objeyi anlatmak da olabilir. Böylece öğrencilerimiz arkadaşlarına kavram, bilgi, beceri, ilgi vb. alanlarla ilgili sohbet, söyleşi ortamında paylaşım gerçekleştirir.

2- AİLE Katılımı : Okul öncesi dönemde şüphesiz ki anne babaların okul sürecine aktif katılımı öğrencilerimiz için çok önemlidir. Ailelerin eğitim sürecinde yer almaları ve okul ortamına katkıda bulunmaları çocukların gelişimini pek çok açıdan destekler. Bu nedenle velilerimizi, kendi belirledikleri alanlarla (Örneğin: Kendi mesleği ilgili tanıtım, herhangi bir enstrüman ile ilgili bilgi, el becerileri vb.) ilgili deneyimlerini paylaşabilmeleri için okula davet ederiz. Böylece veli, çocuğu ve diğer öğrencilerle okulda bir etkinliği paylaşmış olur ve güzel anılarla okuldan ayrılır. Şuana kadar katılım gösteren velilerimize teşekkür ediyoruz.

Öğretmen-İdare/Veli görüşme saatleri randevu sistemi ile yürütülmektedir.                                

Ölçme ve Değerlendirme


Gözlem ve Gözlem Formları, Anekdot Kayıt Formu, Kontrol Listesi, Portfolyo ,Andaç Eğitim-Öğretim yılı boyunca belli aralıklarla devam eden ölçme çalışmaları öğrencinin gelişiminin en iyi şekilde analiz edilmesine yardımcı olur.
Ölçme değerlendirme çalışmaları ile öğrencinin güçlü ve bireysel olarak ilgi duyduğu alanlardan gereksinimlerine doğru giden bir yol haritasını kendisi için olduğu kadar bu çalışmalarla öğretmenler ve veliler için de ortaya çıkarmak amaçlanır.

Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi Nedir?


“Değerler eğitimi / karakter eğitimi” programımız; sorumluluk, yardımseverlik, saygı, hoşgörü, dürüstlük, vatanseverlik gibi; bireyin ve toplumun yararına olacağı konusunda eğitimcilerin hem fikir oldukları, evrensel değerleri öğrencilere kazandırmayı hedefleyen bir programdır.

Değerler Eğitimi Programının Amacı Nedir?

Öğrencilere hedeflenen değerleri verirken, var olan eğitim materyallerini uyarlar ve kullanır.

Programın yöntemi telkinde bulunmak veya öğüt vermek değil model olmaktır. Değerler eğitiminin yürütüldüğü okullarda öğrenciler sıklıkla değerlere ilişkin uygulamalar için fırsatlar bulurlar. Söz konusu değerleri öğrencilerin içselleştirebilmelerini sağlamak amacıyla; bu değerlerin yaşandığı ve öneminin vurgulandığı bir okul ortamı (iklimi) oluşturmak hedeflenir. Tüm okul çalışanları okulun değerler eğitimi programına yönelik sorumluluğunu paylaşır ve bu beklentiler doğrultusunda çalışırlar.

Program; ev, toplum ve okul temellidir. Bu nedenle değerler eğitimi programı planlanırken aile katılımına önem verilmelidir.

Program; öğrencilerin unutulmaya yüz tutan değerleri keşfetmelerini, içselleştirmelerini sağlayarak toplumda ve okullardaki ahlaki ve akademik sorunlara uzun vadede çözümler sağlamayı hedefler.

Kütüphane etkinliği; 
Öğretim programını destekleyen, öğrencilerin ilgi ve meraklarını artıran, okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandıran sınıf öğretmeni rehberliğinde yapılmaktadır. Kütüphanede kukla tiyatrosu, hikaye köşesi, yabancı dilde ve Türkçe kaynakların bulunduğu ve her yıl zenginleşen bir koleksiyon yer alır. Kütüphane etkinliğinde öğrencilere okunan hikayelerin yaratıcı drama yoluyla canlandırmaları sağlanır. Dil gelişiminin desteklenmesi ,kitap okuma sevgisinin aşılanması için okuma saatlerinde öğrencilerimiz resimlerine bakarak arkadaşlarına hikaye anlatır.

DİNLENME

  Okulumuz uyku odasında çocuklar velilerin istekleri doğrultusunda öğle yemeğinden sonra yatar ve dinlenirler.(1 SAAT)

SERVİS

Öğrencilerimiz okul taşıtı ile okula bırakılabileceği gibi velileri tarafından da okula ulaşabilirler. Servislere kayıt yaptırmak için okulumuza ulaşmanız yeterlidir.

 

DOĞAL YAŞAM

Hobi Bahçesi

Amacımız, erken çocukluk dönemindeki çocukların doğa ile olan bağlarını güçlendirmek doğada kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak, bilişsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek çevreye karşı duyarlı birey olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.

SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI

 • Zihni ve Hayal Kurma Gücünü Geliştirir:
  Çocuk oyun boyunca etkin bir düşünme pratiği içindedir. Hamle düşünür, oyun kurgular, nasıl yanıt alacağını hesaplar ve bu canlı süreci oyun sırasında hep yaşar.
 • Dikkati Geliştirir:
  Oyunda yüz yüze kaldığı ve kalacağı pozisyonlar olması nedeniyle, istemediği sonuçlarla karşılaşmamak için dikkatini oyuna ve hamlelere yoğunlaştırmak durumundadır.
 • Öngörüyü Geliştirir:
  Geleceğe dönük, eylemleri ile oluşacak sonuçları hesap etmek durumundadır: “ Eğer bu taşı oynarsam, yeni durumun bana yararı ve zararı ne olacak ?” sorusunu kendisine sorar.
 • Kapsamlı Düşünmeyi Öğretir, Buluş Yeteneğini Geliştirir:
  Satrançta her yeni hamle, aynı zamanda binlerce yeni seçenek ve olasılık demektir. Çocuk tüm satranç tahtasını ya da eylem alanını gözden geçirmek, alacağı her kararın varacağı farklı sonuçlarını hesap etmek ve pek çok hamle seçeneği içinden kendine en uygun olanı bulup seçmek durumundadır.
 • Sabırlı Olmayı, Ölçülülüğü ve Soğukkanlılığı Öğretir:
  Çocuk hareketlerini ya da hamlelerini üstünkörü yapmanın ne gibi sonuçlar doğurduğunu kavrar. Bu nedenle acele karar vermeyip, durumu düşünüp analiz ettikten, birçok kere gözden geçirdikten ve iyice emin olduktan sonra harekete geçecektir.
 • Özgüven Kazandırır:
  Düşünen, değerlendiren, cesaretle karar alan, uygulayan ve sonuç alan çocuk kendine güven kazanır. İşlerin kötü gittiği durumlarda hayal kırıklığına uğramamayı öğrenir. Yararlı bir değişiklik olabileceğini bekleme ve yeni çareler arama alışkanlığı edinir.
 • Yeni Sözcük ve Kavramlarla Tanıştırır:
  Taşları tanıyıp onların nasıl hareket ettiğini öğrenir. Uygulama yaperken “düz, çapraz, arka, ileri, geri, yan, L biçimi, kare, mat, hamle, hareket…” gibi pek çok yeni sözcük ve kavram öğrenir.

 • Kurallara ve Rakibe Saygılı Olmayı Öğretir:
  Bir oyun olarak satranç, çocuğun ancak kurallara/ilkelere uyması koşuluyla sürebilecektir. Rakibin de bu kurallara uymasını bekler.

 • Zevk Verir ve Eğlendirir:
  Belki de en önemlisi, çocuğun oyun sürecini zevkle yaşaması ve eğlendiğini duyumsamasıdır.

   Nezaket ve Görgü Kuralları Eğitimi;

 1. Kütüphane sinema tiyatro gibi yerlerde konuşmamalıyız.
 2. Buluşacağımız yere zamanında gitmeli buluşma yerine geç gitmek yanlış bir davranıştır.
 3. Bir topluluk önünde veya sınıfta sakız çiğnemek, hele sakızdan balon yapmak ayıp bir davranıştır.
 4. Alışveriş yaparken fatura öderken sıramızın gelmesini beklemeliyiz. Sırayı bozarak öne geçmeye çalışmamalıyız.
 5. Yeni tanıştığımız insanlara siz diye hitap etmeli onlara sen diye hitap etmemeliyiz
 6. Toplum içindeyken veya sınıfta gerinme, kaşınma gibi davranışlardan kaçınmalıyız.
 7. Konuşan iki kişinin arasına girmemeliyiz. Söyleyeceğimiz bir şey varsa konuşmalarının bitmesini beklemeliyiz.
 8. Her zaman güler yüzlü olmaya özen göstermeliyiz.
 9. Sır tutmasını bilmeliyiz. Başkalarının sırlarını kimseye vermemeliyiz.
 10. Başkalarıyla alay etmemeli ve onlara lakap takmamalıyız.
 11. Karşılaştığımız insanlara selam vermek ve onların selamlarını almalıyız.
 12. İnsanların yaptıkları hataları affedebilmeliyiz. Kin tutmamalıyız.
 13. Hata yaparsak özür dilemeliyiz. Özür dilemek bizi küçük düşürmez.
 14. Başkalarının ayıplarını yüzüne vurmamalıyız.

15.Başkaları hakkında kötü düşünmemeli ve emin olmadan kimseyi suçlamamalıyız.

 1. Bütün konuşmalarımızda kibar ve nazik olmalıyız. Lütfen, teşekkür ederim, özür dilerim, rica ederim çok kullandığımız kelimeler olmalıdır.
 2. Toplum içinde yüksek sesle bağırarak konuşmak küfürlü konuşmak iyi bir insana yakışmayan davranışlardandır.
 3. Başkalarının kusurlarıyla alay etmemeliyiz.
 4. Gurur, kibir ve kendini aşırı beğenme bizi sevimsizleştirir.
 5. Görgülü ve terbiyeli olmanın bir yolu da arkadaşlarımızı iyi seçmektir. Görgülü ve terbiyeli kişilerle arkadaşlık etmeliyiz.
 6. Boşa akan su, gereksiz yere yanan lambalar, çöpe dökülen yemekler israftır. İsraftan kaçınmalıyız.
 7. Tutumlu olmak cimri olmak değildir. Maddi imkânlarımız ölçüsünde aşırıya kaçmadan ihtiyaçlarımızı karşılamalıyız.
 8. Yaşıtlarımıza adıyla seslenebiliriz. Ama bizden yaşça büyük insanlara Ayşe teyze hasan amca gibi hitap etmeliyiz.
 9. Kıskançlık çok kötü bir davranıştır. Arkadaşlarımızın iyi taraflarını kıskanmak yerine onları takdir etmeli ve örnek almalıyız.
 10. Yakını ölen tanıdıklarımıza taziye ziyaretinde bulunmalı onların acılarını paylaşmalı ve ölen kişiyi hep iyi yönleriyle hatırlamalıyız.

27.Başkalarına ait eşyaları izinsiz kullanmamalıyız.

 1. Pahalı marka ve moda bağımlısı olmamalıyız. Önemli olan bütçemize göre kaliteli ve sade giyinmektir.
 2. Alışverişe çıkmadan önce bir liste yapmalı ve alışveriş sırasında anne ve babamıza listede olmayan oyuncakları alması için ısrar etmemeliyiz.
 3. Kütüphane vb. yerlerde sessiz olmalıyız.
 4. Bir büyüğümüz odaya girdiğinde yerimizden kalkmalı ve yer göstermeliyiz.
 5. Hiçbir zaman kavgacı olmamalı her zaman barışçıl olmalıyız. Sorunlarımızı konuşarak çözmeliyiz.
 6. Başkalarının yanında elbiselerimizi değiştirmemeli, elbiselerimizi değiştirirken odanın perdelerinin kapalı olduğundan emin olmalıyız.

34.Başkalarının başarılarını takdir etmeli, yarışmalarda başarılı olan arkadaşlarımızı tebrik etmeliyiz. Bu şekilde arkadaşlık bağlarımızı güçlendirmiş oluruz.

 1. Başkalarını rahatsız edecek kadar ağır kokular kullanmamalıyız.
 2. Esnerken ağzımızı kapatmalıyız.

37.Asla yalan söylememeliyiz.

Okulumuzda nezaket ve görgü kuralları dersi farklı yöntemler kullanılarak verilmektedir(yaratıcı drama, dramatizasyon, tiyatro, oyun, şarkı vb.)

Ses ve Sahne Sanatları Eğitimi;

İlkokula hazırlık çalışmalarıdır. Ses tanıma çalışmaları görseller, tekerlemeler, parmak oyunları ve şarkılarla desteklenmektedir. Sahne sanatları eğitimi ile de öğrencilerimizin özgüvenlerini geliştirmek hedefimizdir.

 El Sanatları Eğitimi;

Sanat atölyesinde, öğretmenlerimiz eşliğinde çocuklarımızın el becerilerini keşfedebilecekleri ve psiko-motor gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlayacakları, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri resim, maket yapımı seramik, ahşap boyama, ebru yapımı, farklı materyalleri tanıma ve tanımlama çalışmaları yapılmaktadır.

 Spor Etkinlikleri;

0-6 yaş dönemini kapsayan okul öncesi dönem, insan gelişiminin kapsam, hız ve nitelik açısından en yoğun olduğu dönemdir. Doğumdan itibaren başlayan süreçte, bedensel, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal, gelişim açısından son derece önemli ve geleceği belirleyen özellikler kazandırmaktadır. 0-6 yaş arasında alınan eğitim ve bu eğitimlere karşılık gelişen etkiler ve kazanılacak alışkanlıklar daha sonraki dönemlerde kazanılacak becerilere temel teşkil eder; kişilik gelişimine katkıda bulunur.

Okulumuzda uzman öğreticiler tarafından jimnastik, badminton, binicilik ve yüzme dersleri verilmektedir.

(binicilik ve yüzme okul dışı alanlarda gerçekleştirilir.)

 İngilizce;

Haftanın her günü bireysel ve gurup olarak İngilizce eğitimi verilmektedir.

 Sevgi Dersi;

Öğrencilerimizin manevi değerlerini desteklemek amacı ile her gün, veli talebi doğrultusunda bireysel ve gurup olarak sevgi dersimiz verilmektedir.

Karakter Eğitimi;

Özel Ankara Alp Anaokulu olarak çocuklarımızın yaşamlarında daha başarılı ve mutlu bireyler olmaları, toplum içinde iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olarak yer alabilmeleri amacıyla karakter eğitimi çalışmaları yapılmaktadır.

Karakter eğitimi çalışmalarında amaç çocuklarımıza tüm sene boyunca etkinlikler yoluyla evrensel değerlerini öğretmektir.

Güçlü kişiliği olan bir insan;

Güvenilirdir,

Başkalarını da düşünür,

Sorumlu davranır,

Adildir,

Herkese saygı gösterir,

İyi vatandaştır.

Hemen AraBilgi Al