fbpx

Hakkımızda

Alp Koleji

Hakkımızda

Alp Koleji 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Sağlık Meslek Lisesi ile eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

2016 yılında 200 öğrenci kapasitesi ile bölgenin en büyük anaokulunu modern tesis alt yapısı ile faaliyete açmıştır.

2017 yılında İlkokulu ve 2018 yılında Ortaokulu bünyesine katarak eğitim alanında büyümeye devam etmektedir.

Alp Sağlık Koleji

2013 yılında açılan Alp Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Karapürçek Altındağ’da hizmet vermektedir.

Sağlık hizmetleri alanına , teorik ve uygulama alanlarında iyi eğitim almış,ahlaki ,manevi ve insanı değerleri önemseyen ve bu değerlere sahip çıkan sağlık personelleri kazandırmak başlıca hedefimizdir.

Okulumuz  donanımlı teknik laboratuarları ,uzman eğitim kadrosu ile yaparak yaşayarak öğrenmeyi baz alan , bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak ,öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerle kalıcı eğitim vermektedir.

Sağlık sektörü son yıllarda hızlı bir büyüme göstermekte, diğer sektörlere oranla istihdam olanakları her geçen gün artmaktadır.
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Sağlık bölümlerinden mezun olanlar;

• Diğer mesleklere nazaran iş bulma konusunda sorun yaşamazlar,
• Birçok sektöre oranla daha yüksek maaş alırlar,
• Üniversitelerin Lisans ve Ön lisans bölümlerine ek puan alarak girerler.

4 yıllık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, mesleğinde nitelikli birer sağlık personeli olarak iş hayatına atılabilmekte ve üniversitelerin sağlık bölümlerine diğer liselerden FARKLI olarak EK PUAN alarak yerleşip eğitimlerine devam edebilirler.
Öğrencilerimiz çoğunlukla staj yaparken para kazanma imkanına erişebilmekte, mesleklerine başladıklarında bir çok sektörden yüksek kazançlar elde edebilmekte ve yaşam standartlarını yüksek tutabilmektedirler.

Alp Koleji Anaokulu

2016 yılında açılan Alp Koleji Anaokulu Karapürçek Altındağ’da hizmet vermektedir.

Okul öncesi dönemi öğrenmenin en yoğun olduğu temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği dönemdir. Çocuğun grup içine katılması, sağlıklı ilişkiler kurması, kültürel değerlerine sahip çıkması, sosyalleşmesi gibi olgular bu yaşta gelir.

Okulumuzda çocuğunuzun fiziksel ve zihinsel gelişimine ve yaş grubuna uygun etkinlikler gerçekleştirilir. Bu yöntemler ile çocuklarımızın zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimleri olumlu yönde desteklenir.

Sınıf etkinliklerimiz MEB müfredatına uygun olarak; Çoklu Zeka ve Proje Tabanlı Eğitim Modelinin sentezlendiği Montessori, Reggio Emilia ve Orff gibi birçok eğitim modelinin harmanlanmasından oluşur.

 

Alp Koleji İlkokulu

2017 yılında açılan Alp Koleji İlkokulu Karapürçek Altındağ’da hizmet vermektedir.

Öğrencilerimizin kendilerini tanımalarına, yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak, sosyal beceriler kazanmalarını desteklemek, doğru ve yapıcı iletişim kurabilen, etik değerlere sahip, sevgi saygı dolu bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerin keşfetme arzularını, ilgilerini ve hayal güçlerini canlandıran, tüm yaşamları boyunca tükenmez bir öğrenme desteğine sahip olmalarını destekleyen bir öğretim sistemi kurmak başlıca hedefimizdir.

İlkokulumuzda eğitim, Türk milli eğitiminin ilke ve amaçlarına uygun olarak MEB İlköğretim Programı’nda belirlenmiş kazanımlar doğrultusunda, yapılandırmacı eğitim yaklaşımı temel alınarak gerçekleştirilmiştir.

Alp Koleji Ortaokulu

2018 yılında açılan Alp Koleji Ortaokulu Karapürçek Altındağ’da hizmet vermektedir.

İlköğretimin ikinci basamağından ortaöğretime sağlıklı, çok yönlü ve nitelikli gelişim…

Çocuklarımıza sunduğumuz nitelikli öğrenme ortamları; onların kendileri ile barışık, öz güven sahibi, motivasyonu yüksek, mutlu, amaçlı, istikrarlı, yaratıcı ve farklı düşünen, çözüm odaklı, uyumlu, kendine ve çevresine karşı farkındalık kazanmış, farklılıklara saygılı, doğaya ve yaşam haklarına duyarlı, temel insani ve toplumsal değerleri edinmiş bireyler olarak yetişmeleri bakımından büyük önem taşır.
Eğitim yaklaşımımız yaparak, yaşayarak sorgulamaya ve keşfetmeye dayalı, öğrenci merkezli, gelişimsel, bilimin doğasına uygun bireyler yetiştirmek…

Ortaokulumuzda eğitim, Türk milli eğitiminin ilke ve amaçlarına uygun olarak MEB İlköğretim Programı’nda belirlenmiş kazanımlar doğrultusunda, yapılandırmacı eğitim yaklaşımı temel alınarak gerçekleştirilir.

Alp Kolejinde uygulanan ortaokul sistemi öğrenciyi merkez alarak onlara kendini geliştirme, farklı bakış açıları kazanma, ilgi ve yeteneklerini keşfetme olanağı sunuyor. Böylece Alp Koleji öğrencisi sadece sınavlara değil hayata da hazırlanıyor. Alp Koleji yeni nesil eğitim yaklaşımıyla, özgün ve öğrenci odaklı eğitim sistemiyle ön plana çıkıyor. İlgi ve Yetenek Dersleri ile öğrencilerin akademik, sosyal, kişilik ve psikolojik gelişimini destekleyen uygulamalarıyla eğitime yeni bir bakış açısı getiriyor. Yaptığı her yeni uygulamayla eğitimde başarıdan başarıya koşan Alp Koleji öğrencileri, bu çok yönü eğitimle hem sınavlara hem de hayata en yetkin şekilde hazırlanıyorlar.
Tasarım odaklı+ Proje tabanlı + Beceriye dayalı + sosyal odaklı olarak kurgulanan sistemde “Yüzme, Robotik ve Kodlama, okçuluk,drama, Akıl Oyunları, Düşünme Becerileri” dersleriyle öğrencileri dünya vatandaşı olarak hayata hazırlıyor. Bu sayede öğrenciler, temel müfredat derslerinde gösterdikleri başarılar da gitgide artıyor.

Hemen AraBilgi Al