fbpx

Ölçme ve Değerlendirme

Özel Alp Koleji

Ölçme ve Değerlendirme

Alp Koleji ortaokul kademesinde, Ulusal Öğrenci Değerlendirme Programına uygun bir ölçme ve değerlendirme sistemi kurgulanmıştır.  Bu programda:

*Yaşam boyu karşılaşacakları sorunların üstesinden gelmeye hazırlar mı?

*Düşüncelerini etkili bir şekilde ifade ediyorlar mı?

*Analiz yapıp doğru sonuçlara ulaşabiliyorlar mı?

*Toplumun ve ekonomi dünyasının üretken bireyleri olarak hayatlarını devam ettirebilecek ilgi alanları var mı?

*Okulda öğrendikleri konuları ne ölçüde kullanıyorlar?
Sorularına cevap verecek şekilde ölçme ve değerlendirme yapılır.

 

Ortaokulda uygulanan ilgi ve yetenek dersleri şunlardır:

*Okuma  Beceleri Eğitimi ( 5, 6, 7 ve 8. Sınıf)

*Düşünme Becerileri Eğitimi (7. sınıf)

*Akıl Oyunları (5,6 ve 7. sınıf)

*Bilişim ve Robotik (5, 6 ve 7.sınıf)

İlgi ve yetenek Dersleri alternatif ölçme değerlendirme araçlarıyla yapılır. Akran Değerlendirme, Öz Değerlendirme,Rubrik, Performans Değerlendirme, Gözlem Raporu, Proje Sunumu, Portfolyo gibi çağdaş ölçme araçları kullanılır.
Ortaokulda Ölçme ve Değerlendirme yaklaşımı sınav düzeyine, öğrencilerin kariyer hedeflerine, akademik gelişimlerine göre değişir.

 İzleme Sınavları

Öğrencilerin, bilgi ve beceri düzeylerini belirlemek amacıyla öğrenim gördüğü yıl ve önceki yıllarda öğrenmesi gereken kazanımlardan öğrenciler için belirli sayıda sorular hazırlanır ve Öğrencilerin temel derslerde başarılı olabilmeleri için gerekli ön bilgilere ve davranışlara sahip olup olmadıklarını belirlemek amacıyla yapılır.

Sınavın amaçları şunlardır, Öğretmenin, öğrenciyi daha iyi tanıması, Öğrenciye güçlü ve zayıf olduğu alanlar konusunda geri bildirim verilmesi, Eğitim ve öğretim hizmetinin daha nitelikli yapılması, Öğretim yöntemlerinin yeterliliği konusunda geri bildirim alınması


Yazılı Sınavlar
Öğrencilere her sınıf düzeyinde 1 ve 2. dönemde 2’şer adet uygulanması gereken sınavlardır. Bu sınavların sonuçları öğrencilerin Yıl Sonu Başarı puanı olarak kullanılır. Alp Kolejinde yazılı sınavları açık uçlu, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirmeli sorulardan oluşur ve tüm okulda aynı gün ve aynı saatte uygulanır. Yazılı sınavlarının sonuçları e-okul sisteminden sınav yapıldıktan 7 gün sonra yayınlanır.

 

SINAV KARNELERİ
Uygulanan her deneme sınavından sonra öğrencilerimize sınav sonuç karnesi verilir. Bu sınav karnesinde ders ders doğru, yanlış, boş ve net sayıları, sınav puanı, toplam doğru ve yanlışları, şubesinde, okulunda ve, sınava giren öğrencilere göre, başarı sırası gibi bilgiler bulunur. Bu bilgilere ek olarak öğrencilerimize sınavla ilgili geri bildirim sağlayacak soru ve konu analizleri de karnede yer alır. Öğrencilerimiz sınav sonuç karnelerini ellerine aldıklarında hangi konudan desteğe ihtiyaç duyduğunu kolaylıkla görebilir ve bu konularla ilgili öğretmenlerinden daha rahat yardım talebinde bulunabilirler

Hemen AraBilgi Al