fbpx

Ortaokul

Özel Alp Koleji

Ortaokul

İlköğretimin ikinci basamağından ortaöğretime sağlıklı, çok yönlü ve nitelikli gelişim…

Çocuklarımıza sunduğumuz nitelikli öğrenme ortamları; onların kendileri ile barışık, öz güven sahibi, motivasyonu yüksek, mutlu, amaçlı, istikrarlı, yaratıcı ve farklı düşünen, çözüm odaklı, uyumlu, kendine ve çevresine karşı farkındalık kazanmış, farklılıklara saygılı, doğaya ve yaşam haklarına duyarlı, temel insani ve toplumsal değerleri edinmiş bireyler olarak yetişmeleri bakımından büyük önem taşır.
Eğitim yaklaşımımız yaparak, yaşayarak sorgulamaya ve keşfetmeye dayalı, öğrenci merkezli, gelişimsel, bilimin doğasına uygun bireyler yetiştirmek…

Ortaokulumuzda eğitim, Türk milli eğitiminin ilke ve amaçlarına uygun olarak MEB İlköğretim Programı’nda belirlenmiş kazanımlar doğrultusunda, yapılandırmacı eğitim yaklaşımı temel alınarak gerçekleştirilir.

Alp Kolejinde uygulanan ortaokul sistemi öğrenciyi merkez alarak onlara kendini geliştirme, farklı bakış açıları kazanma, ilgi ve yeteneklerini keşfetme olanağı sunuyor. Böylece Alp Koleji öğrencisi sadece sınavlara değil hayata da hazırlanıyor. Alp Koleji yeni nesil eğitim yaklaşımıyla, özgün ve öğrenci odaklı eğitim sistemiyle ön plana çıkıyor. İlgi ve Yetenek Dersleri ile öğrencilerin akademik, sosyal, kişilik ve psikolojik gelişimini destekleyen uygulamalarıyla eğitime yeni bir bakış açısı getiriyor. Yaptığı her yeni uygulamayla eğitimde başarıdan başarıya koşan Alp Koleji öğrencileri, bu çok yönü eğitimle hem sınavlara hem de hayata en yetkin şekilde hazırlanıyorlar.
Tasarım odaklı+ Proje tabanlı + Beceriye dayalı + sosyal odaklı olarak kurgulanan sistemde “Yüzme, Robotik ve Kodlama, okçuluk,drama, Akıl Oyunları, Düşünme Becerileri” dersleriyle öğrencileri dünya vatandaşı olarak hayata hazırlıyor. Bu sayede öğrenciler, temel müfredat derslerinde gösterdikleri başarılar da gitgide artıyor.

Hemen AraBilgi Al