fbpx

Özel Alp İlkokulu Stratejik Plan

T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI

ÖZEL ALP İLKOKULU STRATEJİK PLANI

ÖNSÖZ

Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın önemi için çok önemlidir. Kuruma yeni gelen müdür, öğretmen veya diğer personeller, kurumun stratejik planını bilirse daha verimli olacak, kurumu tanımış, misyonunu, zayıf ve güçlü yanlarını bilmiş olacaktır. Bütün bunlar kişiye göre yönetim tarzından kurtulup kurumsal hedeflere göre yönetim tarzının oturmasını sağlayacaktır.

Kurumsallaşma, her işin amacı, aracı ve zamanının olduğunun bilinmesi yani bu işi ben şu araçla şu amaç için şu zamanda şu hedefe ulaşmak için yapmalıyım demektir. Örneğin öğrenme güçlüğü çeken bir öğrenci çeşitli tanıma sorularıyla tanınmalı, bu tanımadaki amacın öğrencinin öğrenmesindeki belli güçlükleri tanımak ve öğrencinin kendisine, ailesine, devletine yararlı bir birey haline getirmek olduğu işin başında belirlenmelidir.

Hakan ŞARMAN
Okul Müdürü

İÇİNDEKİLERSAYFA NO
ÖNSÖZ 
 1. BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI
 
1.1.Amaç 
1.2.Kapsam 
1.3.Yasal Dayanak 
1.4.Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibi 
1.5.Çalışma Takvimi 
 1. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ
 
2.1.Tarihsel Gelişim 
2.2.Mevzuat Analizi 
2.3.Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler 
2.4.Paydaş Analizi 
2.5.Kurum İçi Analiz 
2.5.1.      Örgütsel Yapı 
2.5.2.      İnsan Kaynakları 
2.5.3.      Teknolojik Düzey 
2.5.4.      Mali Kaynaklar 
2.5.5.      İstatistikî Veriler 
2.6.Çevre Analizi 
2.6.1.       PEST-E Analizi 
2.6.2.       Üst Politika Belgeleri 
2.7.GZFT Analizi 
2.8.Sorun Alanları 
 1. BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM
 
3.1.Misyon 
3.2.Vizyon 
3.3.Temel Değerler ve İlkeler 
3.4.Temalar 
3.5.Amaçlar 
3.6.Hedefler 
3.7.Performans Göstergeleri 
3.8.Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme 
3.8.1.      Eylem Planları 
3.9.Stratejiler 
 1. BÖLÜM: İZLEME ve DEĞERLENDİRME
 
4.1.Raporlama 
4.1.1.      İzleme Raporları 
4.1.2.      Faaliyet Raporları 
      EKLER

 

KURUM KİMLİK BİLGİSİ
Kurum AdıÖZEL ALP İLKOKULU
Kurum Statüsüo Kamu                    ü   Özel
 

 

 

Kurumda Çalışan Personel Sayısı

 

Yönetici              : 1

 

Öğretmen            :9

Memur                : 1

Hizmetli              :1

Öğrenci Sayısı42
Öğretim Şekliü Normal                 o İkili
KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kurum Telefonu / FaxTel. : 0312 375 23 00

 

 

Kurum Web Adresihttp://alpkoleji.com
Mail Adresi@meb.k12.tr
Kurum Adresi

 

 

 Mahalle        : Karapürçek mah. 406. Cad. no:24

 

İlçe               : Altındağ

İli                 : Ankara

Kurum MüdürüHakan ŞARMAN                 GSM Tel: 0507 186 25 68
  

1.BÖLÜM

STRATEJİK PLAN
HAZIRLIK PROGRAMI

1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI

Bu stratejik plan, okul ile çevre ilişkilerini geliştirmeyi,  okul gelişimini sürekli kılmayı, belirlenen stratejik amaçlarla, ülkemize, çevresine faydalı, kendi ile barışık, düşünen  ve  özgün  üretimlerde   “bende  varım”  diyebilen  nesiller  yetiştirilmesi  amacını taşımaktadır.

1.2. STRATEJİK PLANIN KAPSAMI

 

 

Bu stratejik plan, Özel Alp İlkokulu’nun mevcut durum analizi değerlendirmeleri doğrultusunda, 2019–2023 yıllarında geliştireceği amaç, hedef ve stratejileri kapsamaktadır.

 

 

1.3. STRATEJİK PLANIN YASAL DAYANAKLARI

SIRA NO                  DAYANAĞIN ADI
15018 yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi
3Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı
4Yüksek Planlama Kurulu Kararları
510. Kalkınma Planı (2019-2023)

 

 

1.4. STRATEJİK PLAN ÜST KURULU VE STRATEJİK PLAN EKİBİ

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU
SIRA NOADI SOYADI                      GÖREVİ
1HAKAN ŞARMANMÜDÜR YETK. ÖĞRETMEN
2EBRU YEŞİLDALOKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI
3MELTEM DEMİRELOKUL AİLE BİRLİĞİ YÖN. KURULU ÜYESİ
4YASİN İBİŞOKUL AİLE BİRLİĞİ YÖN. KURULU ÜYESİ

 

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
SIRA NOADI SOYADI                      GÖREVİ
1HAKAN ŞARMANMÜDÜR YETK. ÖĞRETMEN
2EBRU YEŞİLDALOKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI
3MELTEM DEMİRELOKUL AİLE BİRLİĞİ YÖN. KURULU ÜYESİ
4YASİN İBİŞOKUL AİLE BİRLİĞİ YÖN. KURULU ÜYESİ

1.5. ÇALIŞMA TAKVİMİ

DURUM ANALİZİ

2.BÖLÜM

2.1. TARİHSEL GELİŞİM

 

 

Özel Alp İlkokulu, eğitim-öğretime 2018 yılında 2 öğretmen ve 17 öğrenci ile başlamıştır.

Alp Koleji 6 yıllık eğitim tecrübesi ve birikimi ile gelecek nesillere en iyi ve en kaliteli eğitimi vermek üzere kurulmuştur. Adını eğitimindeki kalitesi ile duyuran Alp Koleji Eğitim Kurumları yılların çağdaş eğitim anlayışıyla birleştirilmiş ve her alanda başarılı olmayı hedeflemiş, öğrencilerini en temelden yetiştirme görevini üstlenmiş bir kurumdur.

Değerli Velilerimiz, sizler Alp Koleji ile geleceğimizin teminatı, yarının yöneticileri, ailenizin iftiharı olan evlatlarınızı güvenilir ellere teslim etmeniz öncelikli haklarınızdandır. İdeal eğitim ve öğretim; ezberlemeyen, öğrenen, analiz ve sentez yapabilen, doğru yorumlayan, kendisini yenileyen, üretken, sosyal ve kültürel seviyesi yüksek bireyleri yetiştirir.

 

Alp Koleji Eğitim Kurumları, kendine özgü eğitim ve öğretim sistemini yıllardır uygulayarak, yetiştirdiği öğrencilere en temel meslekleri kazandırmada temel oluşturmuştur.

 

 

 

2.2. MEVZUAT ANALİZİ

    KANUN
TarihSayıNoAdı
23/07/196512056657Devlet Memurları Kanunu
24/10/2003252694982Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
    

 

 

YÖNETMELİK
Yayımlandığı Resmi Gazete/Tebliğler DergisiAdı
TarihSayı
12/10/201328793Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik
   

 

YÖNERGE
YayınAdı
TarihSayı
25/10/20133087071Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi
   

2.3. FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER

ÖZEL ALP İLKOKULU FAALİYET ALANLARI

 

 

A-FAALİYET ALANI:

EĞİTİM

 

 

 

B-FAALİYET ALANI:

YÖNETİM İŞLERİ

 

 

Hizmet–1

Rehberlik Hizmetleri

 

Ø  Öğrenci rehberlik hizmetleri

Ø  Öğretmen rehberlik hizmetleri

Ø  Veli rehberlik hizmetleri

 

 

 

 

Hizmet–1

Öğrenci işleri hizmeti

 

Ø  Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri

Ø  Öğrenci başarısının değerlendirilmesi

Ø  Sınav işleri

Ø  Sınıf geçme işleri

Ø  Rehberlik

Ø  Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi

Ø  Öğrenim belgesi düzenleme işleri

 

 

 

 

Hizmet–2

 Sosyal-Kültürel Etkinlikler

 

Ø  Öğrenci sağlığı ve güvenliği eğitimleri

Ø  Kulüp çalışmaları

Ø  Okul-Çevre ilişkileri

Ø  Toplum hizmetleri

 

 

 

Hizmet–2

Öğretmen işleri hizmeti

 

Ø  Derece terfi

Ø  Hizmet içi eğitim

Ø  Özlük hakları

 

 

 

C-FAALİYET ALANI:

ÖĞRETİM

 

 

 

Hizmet–1

Müfredatın işlenmesi

 

ÖZEL ALP KOLEJİ İLKOKULU FAALİYET ALANLARI

SIRA
NO
FAALİYETLERFAALİYETLERİN DAYANDIĞI MEVZUATAYRILAN MALİ KAYNAKMEVCUT
İNSAN KAYNAĞI
DEĞERLENDİRME
1 

 

EĞİTİM

 

 

 

 

 

 

İlköğretim Kurumları

Yönetmeliği

YeterliYeterliAynı Kalmalı
2YÖNETİMİlköğretim Kurumları

 

Yönetmeliği

YeterliYeterli 

 

Aynı Kalmalı

3 

 

ÖĞRETİM

İlköğretim Kurumları

 

Yönetmeliği

YeterliYeterli 

 

 

 

 

Aynı Kalmalı

4     

2.4. PAYDAŞ ANALİZİ

 

İÇ PAYDAŞLARDIŞ PAYDAŞLAR
Okul YönetimiKaymakamlık
Öğretmenlerİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ÖğrencilerMuhtar
Okul Aile BirliğiMezunlar
VelilerDiğer Eğitim Kurumları

 

 

 

 

 

 

 

 

PAYDAŞ ANALİZİ MATRİSİ

PAYDAŞLARİÇ PAYDAŞDIŞ PAYDAŞHİZMET ALAN 

 

NEDEN PAYDAŞ

Paydaşın Kurum Faaliyetlerini Etkileme DerecesiPaydaşın Taleplerine Verilen ÖnemSonuç
Tam  5″ “Çok  4”, “Orta  3”, “Az  2”, “Hiç  1”
1,2,3 İzle
4,5 Bilgilendir
1,2,3 Gözet

 

4,5 Birlikte Çalış

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum55Bilgilendir, Birlikte çalış
VelilerX XDoğrudan ve Dolaylı Hizmet Alan44Bilgilendir, Birlikte çalış
Okul Aile BirliğiX XAmaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum55Bilgilendir, Birlikte çalış
ÖğrencilerX XVaroluş sebebimiz55Bilgilendir, Birlikte Çalış
Mahalle Muhtarı XXAmaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum44İzle, Gözet
Diğer Eğitim Kurumları XXAmaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum44İzle, Birlikte Çalış

Okulda Oluşturulan Komisyon ve Kurullar:

 

Kurul/Komisyon AdıGörevleri
 

 

Zümre Öğretmenler Kurulu

Eğitim-öğretimin eşgüdüm içinde yürütülmesi, eğitim-öğretim süresinde karşılaşılan güçlükler vb. ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak
 

 

Okul-Aile Birliği Kurulu

 

 

Eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek Okul ve veliler ile iletişimi sağlamak. Okul adına alınan kararlarda velileri temsil etmek. vs.

2.5.2 İnsan Kaynakları

2019 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı:

Sıra
No
GöreviErkekKadınToplam
1Müdür Yetkili Öğretmen101
2Müdür Yrd.000

 

Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu:

Eğitim Düzeyi2019 Yılı İtibari İle
Kişi Sayısı%
ÖnLisans00
Lisans0100
Yüksek Lisans1100

 

Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı:

Yaş Düzeyleri2019 Yılı İtibari İle
Kişi Sayısı%
20-3000
31-401100
40+…00

 

İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler:

Hizmet SüreleriKişi Sayısı
1-3 Yıl1
4-6 Yıl0
7-10 Yıl0
11-15 Yıl0
16+……üzeri0

 

İdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları:

Adı ve Soyadı 

 

Görevi

 

Katıldığı Çalışmanın Adı
 Hakan ŞARMANOkul MüdürStratejik Yönetim ve Planlama Semineri

 

Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi

İlköğretim Kurumları Standartları Semineri

Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları Semineri

 

2019  Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı:

Sıra
No
BranşıErkekKadınToplam
1SINIF ÖĞRETMENİ055
2İNGİLİZCE011
3MÜZİK101
4GÖRSEL SANATLAR011
5BEDEN EĞİTİMİ011
TOPLAM189

 

Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı:

Yaş DüzeyleriKişi Sayısı
20-305
30-404
40+…0

 

Öğretmenlerin Hizmet Süreleri:

Hizmet SüreleriKişi Sayısı
 1-3 Yıl9
4-6 Yıl0
7-10 Yıl0
11-15 Yıl0

 

2019 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı:

Sıra
No
GöreviErkekKadınEğitim DurumuHizmet YılıToplam
1 Memur01001
2Hizmetli01001
3Sözleşmeli İşçi00000
4Sigortalı İşçi00000

Çalışanların Görev Dağılımı:

S.NOUNVANGÖREVLERİ
1Okul Müdürü   Okul müdürü;

 

1.      Ders okutmak

2.      Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye,

3.      Okulu düzene koyar

4.      Denetler.

5.      Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur.

6.      Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.

2Öğretmenler1.      İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur.

 

2.      Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

3.      Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar.

4.      İlköğretim okullarının 3 üncü ve 4 ünci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur.

5.      Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar.

6.      Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır.

7.      Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder.

8.      Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar.

9.  Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul Rehberlik Hizmetleri

Mevcut KapasiteMevcut Kapasite Kullanımı ve Performans
Psikolojik Danışman Norm SayısıGörev Yapan Psikolojik Danışman Sayısıİhtiyaç Duyulan Psikolojik Danışman SayısıGörüşme Odası SayısıDanışmanlık Hizmeti AlanRehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı
Öğrenci SayısıÖğretmen SayısıVeli SayısıÖğretmenlere YönelikÖğrencilere YönelikVelilere Yönelik

 

 

011142942444

 

 • Teknolojik Düzey

Okulun Teknolojik Altyapısı:

 

Araç-Gereçler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019İhtiyaç

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar

 

 

 

 

 

 

30
Yazıcı30
Tarayıcı10
Tepegöz00
Projeksiyon20
İnternet bağlantısı30
Fen Laboratuvarı00
Bilgisayar Lab.00
Fotoğraf makinesi00
Kamera140
Okul/kurumun İnternet sitesi10
Personel/e-mail adresi oranı110
Fotokopi makinesi10

 

Okulun Fiziki Altyapısı:

 

Fiziki Mekân

 

 

 

 

 

 

 

VarYokAdediİhtiyaç
Öğretmen Çalışma Odası

 

 

ü 10
Ekipman Odasıü 10
Kütüphaneü 10
Rehberlik Servisiü 10
Resim Odası X00
Müzik Odası X00
Çok Amaçlı Salonü 10
Ev Ekonomisi Odası X00
İş ve Teknik Atölyesi X00
Bilgisayar laboratuvarı X00
Yemekhaneü 10
Spor Salonuü 10
Otopark X00
Spor Alanlarıü 10
Kantin X00
Fen Bilgisi Laboratuvarı X00
Atölyeler X00
Bölümlere Ait Depo X00
Bölüm Laboratuvarları X00
Bölüm Yönetici Odaları X00
Bölüm Öğrt. Odası X00
Teknisyen Odası X00
Bölüm Dersliği

 

 

 X00
Arşivü 10
…………    

 

 

 

 

 

 • Mali Kaynaklar

Okul Kaynak Tablosu:

Kaynaklar20192020202120222023
Genel Bütçe400.000400.000400.000400.000400.000
Okul aile Birliği00000
Kira Gelirleri00000
Döner Sermaye00000
Vakıf ve Dernekler00000
Dış Kaynak/Projeler00000
Diğer00000
……..     
TOPLAM400.000400.000400.000400.000400.000

 

Okulun Gelir-Gider Tablosu:

YILLAR201920202021
HARCAMA KALEMLERİGELİRGİDERGELİRGİDERGELİRGİDER
Temizlik 

 

 

400.000

 

 

 

 

 

 

 

10.000400.000

 

 

 

 

 

10.000400.000

 

 

 

 

 

 

10.000
Küçük onarım10.00015.00020.000
Bilgisayar harcamaları2.0002.0002.000
Büro malz. harcamaları10.00010.00010.000
Telefon2.0002.0002.000
Yemek150.000150.000150.000
Sosyal faaliyetler10.00015.00015.000
Kırtasiye10.00015.00020.000
Vergi harç vs   
 …………..   
GENEL 254.000 269.000 279.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • İstatistiki Veriler

Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu (2019)

ÖĞRETMENÖĞRENCİOKUL
Toplam öğretmen sayısıÖğrenci sayısıToplam öğrenci sayısıÖğretmen başına düşen öğrenci sayısı
KızErkek
 

 

9

 

 

 

16

 

 

26

 

 

42

 

 

5

 

                                                  Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler
 201920202021
 KızErkekKızErkekKızErkek
 Öğrenci Sayısı1626    
 Toplam Öğrenci Sayısı42  

 

 

Yıllara Göre Ortalama Sınıf MevcutlarıYıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı
201920202021201920202021
10  5  

 

 

Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı
Öğretim YılıToplam Öğrenci SayısıSınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı
2019-202000
2020-2021  
2021-2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yerleşim Alanı ve Derslikler

Yerleşim
Toplam Alan (m2)Bina Alanı (m2)Bahçe alanı (m2)
634,38181,16453,22

 

Sosyal Alanlar
Tesisin adıKapasitesi (Kişi Sayısı)Alanı
Yemekhane  
Çok Amaçlı Salon 80 KİŞİ106,71

 

Spor Tesisleri
Tesisin adıKapasitesi (Kişi Sayısı)Alanı
 Açık  Alanı150435,57
 Kapalı Spor Salonu—-—-
Diğer—-—-
 • ÇEVRE ANALİZİ

2.6.1.  PEST- E (Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik)  Analizi

Politik ve yasal etmenler

 

 

Ekonomik çevre değişkenleri
      Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı politikaları ve Milli Eğitim Bakanlığı

 

2019–2023 stratejik planlama faaliyetleri ışığında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Öğrencilerini eğitimin merkezine koyan bir yaklaşım sergileyen okulumuz, öğrencilerin yeniliklere açık ve yeniliklerden haberdar, gelişim odaklı olmasını sağlayıcı, önleyici çalışmalarla, risklerden koruyucu politikalar uygulayarak yasal sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaktadır.

      Okulumuzun bulunduğu çevre eğitime önem veren aile yapısından oluştuğu için ailelerimizin sosyoekonomik düzeyleri yüksek seviyelerdedir. Bu açıdan bakıldığı zaman, ailelerin okulun maddi kaynaklarına çok fazla katkısı olmaktadır. Belli dönemlerde okul bünyesinde okul-aile işbirliği ile çalışmaları düzenlenmektedir.

 

Sosyal-kültürel çevre değişkenleriTeknolojik çevre değişkenleri

 

 

      Okulumuzun bulunduğu çevredeki hızlı ve etkili gelişmeler okulumuzu olumlu yönde etkilemektedir. Ulaşım güzergâhlarının genişlemesi öğrencilerimizin okula daha rahat ve hızlı gelmelerini sağlamakta ve okulumuza artan ilgiyi yoğunlaştırmaktadır.

 

     

      Günümüzde hemen hemen her evde bir  bilgisayar vardır. Bizim de okulumuzda bilgisayar laboratuarları bulunmakta ve okulumuzdaki her öğrencimizin evinde bir bilgisayarı bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

Ekolojik ve doğal çevre değişkenleriEtik ve ahlaksal değişkenler

 

 

       Okulumuzun şehir merkezine uzak olması ve betonlaşan ülkemizde öğrencilerimizin doğayı daha yakından tanıması açısından etkisi azalmaktadır.

 

 

 

 

 

 

      Değişik kültürlerin buluşma noktası olan şehirlerin, buralarda yaşayan birçok gencin örf, adet ve kültüründen habersiz yetişmesine sebep olduğu bir gerçektir. Bu durumu asgariye indirmek için aileye ve eğitim camiasına büyük bir vazife düşmektedir. Bu nedenle milli ve manevi kültürünü evrensel değerler içinde koruyup geliştiren bireyler yetiştirmek bizim asli görevimizidir. Öğrencilerimizin kendi öz kültürünü tanıyıp bunu karakterine yansıtarak yaşaması ve gelecek nesillere aktarması hepimizin ortak gayesidir.

 

 

 

 

 

 

2.6.2. Üst Politika Belgeleri

SIRA NO                     REFERANS KAYNAĞININ ADI
110. Kalkınma Planı
2TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi
35018 yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5Devlet Planlama Teşkilatı Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2006)
6Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı
7Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Durum Analizi Raporu
8Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi

 

 

 • GZFT ANALİZİ

 

Güçlü YönlerZayıf Yönler
 

 

1.      Okul vizyonunun ve misyonunun belirlenmiş olması.

2.      Genç ve istekli öğretim kadrosunun olması

3.      Kurum içi iletişim kanallarının açık olması

4.      Kendini geliştiren, gelişime açık ve teknolojiyi kullanan öğretmenin  olması

5.      Kurum kültürünün oluşturulmuş olması

6.      Sınıf mevcutlarının uygun olması.

 

 

 

 

1.      Velilerin okul ile iletişiminin az olması.

2.      Velilerin yapılan toplantılara katılımının azlığı

3.      Öğrencilerin, eğitim-öğretim ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlara uzak olması

4.      Sosyal kültürel faaliyetlerin az olması

 

 

                                             FırsatlarTehditler
 

 

1.      Akıllı tahta  bağlantısının olması

2.      İnternet bağlantısının olması

3.      Okulun şehir gürültüsünden uzak bir yerleşkede bulunması

4.      Fiziki alanların geliştirmeye açık olması

5.      Diğer okul ve kurumlarla iletişimin güçlü olması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • SORUN ALANLARI

 

TEMEL SORUN ALANLARI
 

 

 

1-      OKUL FİZİKSEL DURUMU

 

1-      Eğitim-öğretimde araç-gereç eksikliğinin olmaması.

 

2-      Okulun dış görünüşü ( duvarların boyanması, bahçe düzeni vb.) eksikliğinin olmaması.

 

 

 

 

 

 

2-      EĞİTİM-ÖĞRETİM SORUNLARI

 

 

 

 

1.      Öğrencilerin, eğitim-öğretim ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlara uzak olması.

 

2.      Sosyal kültürel faaliyetlerin az olması

 

 

 

 

 

 

3-      PAYDAŞ SORUNLARI

1.      Velilerin yapılan toplantılara katılımının azlığı.

 

2.      Velilerin okul ile iletişiminin az olması.

 

 

GELECEĞE YÖNELİM

3. BÖLÜM

 • MİSYONUMUZ
 

 

Büyük düşünebilen ve bunu hayata geçirme çabasında olan, insanların mutluluğunu hedeflemiş, milli ve manevi kültürünü evrensel değerler içinde koruyup geliştiren, bilgiyi etkili ve verimli kullanabilecek, dünya çapında bireyler yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır.

 

 • VİZYONUMUZ
 

 

Her öğrencinin iyi bir üst eğitim kurumuna yerleşmesini ve sosyal becerilerini geliştirmesini, toplumsal ve milli değerleri yaşamasını sağlamak, çocuklarımıza mutlu ve başarılı bireyler olma isteği ve yeteneğini kazandırmaktır.

 • TEMEL DEĞERLER VE İLKELERİMİZ
 

 

ü  Önce insan,

ü  Karşılıklı güven ve dürüstlük,

ü  Sabırlı, hoşgörülü ve kararlılık,

ü  Eğitimde süreklilik anlayışı,

ü  Adaletli performans değerlendirme,

ü  Bireysel farkları dikkate almak,

ü  Kendisiyle ve çevresi ile barışık olmak,

ü  Yetkinlik, üretkenlik ve girişimcilik ruhuna sahip olmak,

ü  Doğa ve çevreyi koruma bilinci,

ü  Sürekli gelişim

ü  Sorumluluk duygusu ve kendine güven bilincini kazandıracak

 

 • TEMALAR

TEMA-1 FİZİKSEL DURUM

 Stratejik Amaç-1

 

 Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını düzenlemek.

 

 

Stratejik Hedefler-1

           

 1. Okulun dış görünüşü ( duvarların boyanması, bahçe düzeni vb.) eksikliklerini gidermek.
 2. Sınıfı eğitim-öğretime uygun bir şekilde yeniden düzenlemek.

 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ :

SAM1PERFORMANS GÖSTERGELERİPERFORMANS HEDEFLERİ
Eğitim YıllarıCari YılSonraki Yıl HedefleriSP Dönemi Hedefi
SH12019202020202020202120222023 
PG1.1.1Okulda yapılan düzenleme çalışmaları s.         
PG1.1.2Sınıfa alınan demirbaş sayısı         
PG1.1.3Koridor için alınan demirbaş  sayısı         

 

FAALİYET VE MALİYETLENDİRME :              

 

FAALİYET VEYA PROJELERSorumlu
Birim/Şube/Kişi
Başlama ve

 

Bitiş Tarihi

MALİYET
2020

 

(TL)

2021

 

(TL)

2022

 

(TL)

2023

 

(TL)

 Toplam

 

(TL)

Okul çevre düzenlemesi ç.Hakan ŞARMANOcak 2020-Ocak20215.0005.0005.0005.000 20.000
Sınıfın yeniden düzenlenmesi ç.Hakan ŞARMANOcak 2020-Ocak20215.0005.0005.0005.000 20.000
Koridorun yeniden düzenlenmesi ç.Hakan ŞARMANOcak 2020-Ocak20215.0005.0005.0005.000 20.000
TEMA-2 EĞİTİM-ÖĞRETİM

 

Stratejik Amaç-2

 

 

Öğrencilerin başarı seviyesini yükseltmek ve okulun araç- gereç eksiğini gidermek.

 

 

 

 

Stratejik Hedefler-2

 

 

1.      Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerini yükseltmek.

2.      Bağımsız iş yapabilen öğrenciler yetiştirmek.

3.      Öğrencilerin derslere etkin katılımını sağlamak.

4.      Eksik eğitim malzemeleri konusunda İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğünü bilgilendirmek

5.      Ders konularını somutlaştırıcı materyal hazırlamak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SAM2PERFORMANS GÖSTERGELERİPERFORMANS HEDEFLERİ
Eğitim YıllarıCari YılSonraki Yıl HedefleriSP Dönemi Hedefi
SH22019202020202020202120222023 
PG2.2.1Yıl içinde başarısında artış gözlemlenen öğrenci sayısı         
PG2.2.2Ders başına hazırlanan ortalama materyal sayısı         
PG2.2.3Yıl içinde okula verilen eğitim-öğretim malzemesi sayısı         

           

FAALİYET VE MALİYETLENDİRME

 

FAALİYET VEYA PROJELERSorumlu
Birim/Şube/Kişi
Başlama ve

 

Bitiş Tarihi

MALİYET
2020

 

 (TL)

2021

 

(TL)

2022

 

(TL)

2023

 

(TL)

 Toplam

 

(TL)

Başarı sağlayan öğrencilerini ödüllendirilmesiHakan ŞARMANOcak 2020-Ocak20213.0003.0003.0003.000 12.000
Eğitim-öğretime araç-gereç teminiHakan ŞARMANOcak 2020-Ocak20213.0003.0003.0003.000 12.000
Ders konularını somutlaştırıcı materyal zenginliğiHakan ŞARMANOcak 2020-Ocak20213.0003.0003.0003.000 12.000
TEMA-3 PAYDAŞ İLİŞKİLERİ

 

 

Stratejik Amaç-3

 

 

Okul -veli ilişkisini geliştirerek velilerin okul ve öğrencilere katkısını arttırmak.

 

 

 

 

Stratejik Hedefler-3

 

 

1.      Velilerle sık sık toplantılar yapmak.

2.      Velilerin öğrencilere yararlı olabileceği yolları göstermek.

3.      Okulun ihtiyaçları konusunda velilerin ilgisini artırmak.

4.      Ev ziyaretleri yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SAM3PERFORMANS GÖSTERGELERİPERFORMANS HEDEFLERİ
Eğitim YıllarıCari YılSonraki Yıl HedefleriSP Dönemi Hedefi
SH32019202020202020202120222023 
PG3.3.1Yıl içinde yapılan toplantı sayısı         
PG3.3.2Okulla iletişimi artan veli sayısı         
PG3.3.3Veli etkisiyle başarısı artan öğrenci sayısı         
PG3.3.4Yıl içinde yapılan veli ziyaretleri sayısı         

 

 

FAALİYET VE MALİYETLENDİRME

 

FAALİYET VEYA PROJELERSorumlu
Birim/Şube/Kişi
Başlama ve

 

Bitiş Tarihi

MALİYET
2019

 

(TL)

2020

 

(TL)

2021

 

(TL)

2022

 

(TL)

2023

 

(TL)

Toplam

 

(TL)

Veli eğitim çalışmalarıHakan ŞARMANOcak 2020-Ocak2021
Veli ziyaretleri çalışmasıHakan ŞARMANOcak 2020-Ocak2021

TEMA, STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU

TEMASTRATEJİK AMAÇSTRATEJİK HEDEFLER
 

 

 

FİZİKSEL DURUM

 

 

 

Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını düzenlemek.

 

Okulun dış görünüşü ( duvarların boyanması, bahçe düzeni vb.) eksikliklerini gidermek.
Sınıfı eğitim-öğretime uygun bir şekilde yeniden düzenlemek.

 

 

Koridoru yeniden düzenlemek.

 

 

TEMASTRATEJİK AMAÇSTRATEJİK HEDEFLER
 

 

 

 

EĞİTİM

ÖĞRETİM

 

 

 

 

Öğrencilerin başarı seviyesini yükseltmek ve okulun araç- gereç eksiğini gidermek.

Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerini yükseltmek.
Bağımsız iş yapabilen öğrenciler yetiştirmek.

 

 

Öğrencilerin derslere etkin katılımını sağlamak.

 

 

Eksik eğitim malzemeleri konusunda İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğünü bilgilendirmek
Ders konularını somutlaştırıcı materyal hazırlamak.

 

 

TEMASTRATEJİK AMAÇSTRATEJİK HEDEFLER
 

 

 

PAYDAŞ İLİŞKİLERİ

 

 

 

Okul -veli ilişkisini geliştirerek velilerin okul ve öğrencilere katkısını arttırmak.

 

Velilerle sık sık toplantılar yapmak.

 

 

Velilerin öğrencilere yararlı olabileceği yolları göstermek.
Okulun ihtiyaçları konusunda velilerin ilgisini artırmak.

 

 

Ev ziyaretleri yapmak.

 

 

 

STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU (2019-2023)

            

TEMALARSTRTAEJİK AMAÇLAR – HEDEFLERMALİYETİ(TL)
 

 

 

 

FİZİKSEL DURUM

Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını düzenlemek. 

 

60.000

Okulun dış görünüşü ( duvarların boyanması, bahçe düzeni vb.) eksikliklerini gidermek.20.000
Sınıfı eğitim-öğretime uygun bir şekilde yeniden düzenlemek.20.000
Koridoru yeniden düzenlemek.20.000
 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM

ÖĞRETİM

Öğrencilerin başarı seviyesini yükseltmek ve okulun araç- gereç eksiğini gidermek. 

 

48.000

Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerini yükseltmek.12.000
Bağımsız iş yapabilen öğrenciler yetiştirmek.12.000
Öğrencilerin derslere etkin katılımını sağlamak.12.000
Eksik eğitim malzemeleri konusunda İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğünü bilgilendirmek(Alınan Malzeme Fiyatı) 
Ders konularını somutlaştırıcı materyal hazırlamak.12.000
 

 

 

 

 

 

PAYDAŞ

İLİŞKİLERİ

Okul -veli ilişkisini geliştirerek velilerin okul ve öğrencilere katkısını arttırmak. 

 

0

Velilerle sık sık toplantılar yapmak.0
Velilerin öğrencilere yararlı olabileceği yolları göstermek.0
Okulun ihtiyaçları konusunda velilerin ilgisini artırmak.0
Ev ziyaretleri yapmak.0
TOPLAM MALİYET108.000
İZLEME ve DEĞERLENDİRME

4. BÖLÜM

4.1.  RAPORLAMA

Plan dönemi içerisinde ve her yılın sonunda okulumuz stratejik planı uyarınca yürütülen faaliyetlerimizi, önceden belirttiğimiz performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile varsa meydana gelen sapmaların nedenlerini açıkladığımız, okulumuz hakkında genel ve mali bilgileri içeren izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır.

– Performans hedefleri 1 yıllık hedeflerdir. Özellikle rakamsal olarak belirlenen stratejik hedefler için belirlenmesi gerekir.

 

 

– Tema başlığı mümkün olduğu kadar kısa olmalı, 2, 3 kelimeyi geçmemelidir.

 

(Eğitim-Öğretim, Paydaş İlişkileri, Disiplin, Akademik Başarı vb.)

– Performans hedefleri 1 yıllık hedeflerdir. Özellikle rakamsal olarak belirlenen stratejik hedefler için belirlenmesi gerekir.

 

 

ÖZEL ALP İLKOKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

TEMA 
Stratejik Amaç 1:……… 
Stratejik Hedef 1.1: 
Faaliyet/ProjelerİzlemeDeğerlendirme
Faaliyet/ProjelerFaaliyetin Başlama ve Bitiş TarihiFaaliyetten Sorumlu Kurum/Birim/KişiMaliyetiÖlçme yöntemi ve raporlama süresiPerformans GöstergeleriFaaliyetin durumuTamamlan-mama nedeniÖneriler
      (..) Tamamlandı

 

(..)Devam Ediyor

(..) İptal Edildi

  
         
         
         
         
         

 

ONAY

 

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU İMZA SİRKÜSÜ

 

 

 

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU
SIRA NOADI SOYADIGÖREVİİMZA
1HAKAN ŞARMANOKUL MÜDÜRÜ 
2EBRU YEŞİLDALOKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI 
3YASİN İBİŞOKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Hemen AraBilgi Al