fbpx

Sağlık – Bakım Teknisyenliği

Özel Alp Koleji

Yabancı Dil Eğitimi

Sağlık Bakım Teknisyenliği Nedir?

Toplumdaki birey ya da bireylerin bedenen, ruhen kazaya uğraması veya hastalanması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayan, hasta, yaralı ya da kazazedenin sağlık merkezlerine ulaştırılmasını sağlayan, Sağlık Bakanlığı’nca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur.
Sağlık bakım teknisyenliği dalında; aseptik tekniklerine uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, sistem hastalıklarını tanıma, sağlık psikolojisi, yeni doğan ve çocuk sağlığını koruma, mesleki temel uygulamalar ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Görev ve Sorumlulukları
• Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır,
• Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına yardım eder,
• Hareket kısıtlığı olan hastalar için uygun görülen pozisyonları verir,
• Sağlık mensubunun uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder,
• Hastalar için belirlenen beslenme programına uygun olarak hastanın beslenmesine yardımcı olur,
• İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek mensubuna bildirir,
• Sağlık meslek mensuplarının belirlemiş olduğu günlük yaşam aktivitelerine yönelik plan doğrultusunda hastaya yardım eder,
• Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder,
• Kullanılan malzemelerin hazırlanmasına, temizliğine, dezenfeksiyonuna ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder,
• Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar,
• Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder.

Eğitimin Süresi ve İçeriği
• Alan programının toplam eğitim süresi 4 eğitim-öğretim yılıdır.
• Mesleki Eğitimde ; Meslek Dersleri, Uygulamalı Dersler (hastanelerde) ve Genel Kültür Dersleri verilmektedir.
Çalışma Ortamı ve Koşulları
Sağlık bakım teknisyenleri meslekte iş bulma olanağı kamu sektöründe Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda yeterli puanın alınmasına, özel sektörde ise yetenek ve bilgiye bağlıdır. Sağlık bakım teknisyenleri, özel hastane ve poliklinikler, devlet ve üniversite hastaneleri, özel ambulans servisleri ve özel tıp merkezlerinin acil servis ve yoğun bakım alanlarında iş bulabilirler. Özel sektörde sağlık alanında rahatlıkla iş bulmakla birlikte kamu alanında pek çok branşta istihdam edilecektir.

Mesleki ve Akademik Olanakları
Sağlık bilimleri alanında yer alan meslekleri tercih etmek isteyen mesleki ve teknik anadolu lisesi mezunu öğrenciler , YGS ve LYS’de diğer bölümlere göre daha avantajlı ek puanlarla yerleştirilmektedir.
Sağlık Bakım Teknisyenliği Alanında Ek Puanla Girebileceği Lisans ve Önlisans Programları

4 Yıllık Bölümler (Lisans) :

• Hemşirelik YGS-2
• Acil Yardım ve Afet Yönetimi YGS-2
• Ebelik YGS-2
• Ergoterapi YGS-2
• Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri YGS2
• Perfüzyon YGS-2
• İş Sağlığı ve Güvenliği YGS2
• Sağlık Yönetimi YGS-6

2 Yıllık Bölümler (Önlisans) :

• Ağız ve Diş Sağlığı YGS2
• Ameliyathane Hizmetleri YGS2
• Anestezi YGS2
• Diyaliz YGS2
• Elektronörofizyoloji YGS1
• Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon YGS2
• Evde Hasta Bakımı YGS2
• Fizyoterapi YGS2
• İş Sağlığı ve Güvenliği YGS2
• İş ve Uğraşı Terapisi YGS2
• Laborant ve Veteriner Sağlık YGS1
• Laboratuvar Teknolojisi YGS2
• Odyometri YGS2
• Patoloji Laboratuvar Teknikleri YGS2
• Perfüzyon Teknikleri YGS2
• Podoloji YGS2
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği YGS6
• Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS2
• Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama YGS6
• Yaşlı Bakımı YGS2

Hemen AraBilgi Al