fbpx

Yabancı Dil Eğitimi

Özel Alp Koleji

Yabancı Dil Eğitimi

Alp koleji öğretmenleri ve idarecileri küçük yaşta dil eğitiminin önemini bilir ve buna göre eğitim haritasını belirler. Buna bağlı olarak okulumuzda İngilizce öğretim programı ilkokuldan başlayarak lise son sınıfa kadar günlük hayatın içine entegre edilir, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak dili etkin bir şekilde kullanmalarına olanak sağlanır. Alp koleji en doğru yaklaşımın erken evrede yabancı dilin ana dille birlikte verilmesini desteklemektedir. Bu sayede çocuğun bilişsel gelişimine katkıda bulunulduğu gerçeği kaçınılmazdır. Ana dil edinimi süresince öğrenilen yabancı dil çocuğun sadece hedef dil becerileri geliştirmesini sağlamakla kalmaz aynı zamanda ana dilindeki edinim sürecini de hızlandırır. Dil öğrenimini pekiştirmek amacıyla teknolojiden en etkin şekilde yararlanılmaktadır. Bilgisayar destekli akıllı tahtalarla ve dil laboratuvarıyla zenginleştirilen dersler, öğrencilerin dil öğrenme motivasyonunu güçlendirirken, teknoloji kullanımıyla öğrencilerin kendi kendine öğrenme yeteneği de gelişmektedir. Yabancı dil, teorik gramer kuralları yığını olarak değil, yaşamın içinde anlam ve değerleri aktaran bir araç olarak öğretilmektedir.

   Öğrenci merkezli, zenginleştirilmiş, uluslararası standartlara uygun Cambridge English programı uygulanır. Tüm bu programlar öğrenciyi desteklemek amacıyla, öğrenci ihtiyaçları dikkate alınarak yapılandırılır. Bireysel farklılıkların ve bireysel gelişimlerin temel alınacağı model ve kuramlar uygulanır. Bu kuramlar; proje temelli öğrenme, öğrenme stilleri, tematik öğrenme yaklaşımları, senaryo temelli öğrenmedir.

Ödevlerimiz İletişim odaklı olup hem okulda hem de evde yapılan entegre çalışmalar içerir. Bu süreç şu şekilde ilerler; merak uyandırma ve planlama, araştırma -keşfetme -sorgulama, analiz, rapor hazırlama ve sunum.

Ortaokul İngilizce programı ilkokul İngilizce kazanımlarının devamı olup farklı özelliklere sahip öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlar. Öğrencilerimiz dil bilgisi ve kelime bilgisini tecrübe ederken öğrenirler. Alp koleji ortaokul İngilizce programı yalnızca İngilizcede beceri geliştirmeyi değil aynı zamanda öğrencilere yaşam boyu sürecek kültür birikimini ve dil öğrenme becerisini aşılar. Çeşitli seviyelerdeki bütün öğrenciler sene başında hazır bulunuşluk sınavına alınıp bu doğrultuda kendi seviyelerine uygun sınıflara yerleştirirler.  Öğrencilerin çeşitli öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak farklı metotlar uygulanır. Bunlar drama, diyalog, canlandırma gibi iletişimsel aktiviteler, çeşitli görsel materyaller, farklı metin örneklerinden yola çıkarak oluşturulan senaryo temelli eğitimdir.  İsteyen öğrencilere dil kullanımı ve becerilini ölçen uluslararası sınavlar olan Cambridge ESOL sınavlarına girme imkanı sunulur. Öğrencilerimizin teknolojiye olan ilgilerini olumlu yönde kullanmalarını İngilizce Dil Laboratuvarı sistemi ile öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarına göre kitaplarını seçip hem dinleyip hem okuyabileceği bir platformda, kitapla ilgili yorumlarını da paylaşmalarını sağlayarak bireysel gelişimlerini desteklemekteyiz. Sene içinde yapılan ödüllü yarışmalar ile öğrencilerimizin İngilizceyi keyif alabilecekleri platformda kullanarak yapabileceklerinin en iyisini yapmalarını sağlamaktır. Programımız ağırlıklı olarak okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi üzerine planlanır. Öğrenciler okuduklarını daha iyi anlamalarına ve yorumlamalarına ve çözümlerine yönelik beceriler geliştirirler. 8. sınıfın sonunda öğrencilerimizin Avrupa Dil Standartlarına göre B2 seviyesine ulaşılması planlanmıştır. Öğrencilerimiz lise eğitimlerinde de Erasmus programlarıyla yurtdışında yabancı dillerini geliştirme imkanı bulurlar.

Hemen AraBilgi Al